Palvelut

Link to: AhtauspalvelutLink to: SatamanosturipalvelutLink to: Kontitukset
Link to: ProjektitLink to: VarastointiLink to: Trukkipalvelut

Noudatamme PSYM 2015 määräyksiä lukuun ottamatta § 25 A momentissa mainittua vakuuttamisvelvoitetta

sekä yleisiä satamaoperointiehtoja.