Lagerhantering

Vi betjänar import- och exportkunder samt företag inom skogs- och maskinindustrin och andra
kunder för vilka vi erbjuder professionell service i Åbo Hamn.

Vi har tullagerrättigheter och erbjuder tullklarerings- och dokumentationstjänster via vår samarbetspartner.

Vi har fyra hektar kallt lager och två hektar inhägnat lagerutrymme i Åbo hamn. Vi har lager med 12 meter höga dörrar och höga konstruktioner, vilket gör att vi kan hantera även stora laster.

Vårt verksamhetsområde är inhägnad, bevakat 24 h ISPS-område.

Tjänster

Link to: StuvningstjänsterLink to: LyftkransverksamhetLink to: Containerhantering

Link to: ProjektLink to: LagerhanteringLink to: Trucktjänster