Tjänstetider

Stuveri-, hamnkran- och logistiktjänster
vardagar 6.30–22.30

Kontorstjänster vardagar kl. 08.00–16.00.

Ankommande och avgående fordon måste vara på plats senast kl. 21.

Kranorder senast kl. 14.00 föregående vardag till arbetsledningen.

För inträde till hamnområdet behöver vi fordonets registreringsnummer. Vänligen ange
registreringsnumret under kontorets öppettider.

Hamnområdet nås via portarna till Slottsfjärden (Speditionsgatan) och Västra kajen (Containergatan).

Väst med god synlighet ska bäras på området och Åbo hamns säkerhetsanvisningar ska följas.